ออกแบบร้าน ออกแบบร้านขนม ออกแบบร้านของฝาก Siam Recipe สาขาบ้านบึง

ออกแบบร้าน ออกแบบร้านขนม Siam Recipe สาขาบ้านบึง1ออกแบบร้าน ออกแบบร้านขนม Siam Recipe สาขาบ้านบึง2ออกแบบร้าน ออกแบบร้านขนม Siam Recipe สาขาบ้านบึง3

ออกแบบร้าน ออกแบบร้านขนม ออกแบบร้านของฝาก Siam Recipe สาขาบ้านบึง

แนวการออกแบบ สไตล์ไทยประยุกต์ เน้นจับรูปทรงความเป็นไทยแต่ไม่อยากให้หนักมากนัก
เน้นความโปร่ง เพราะเป็นพื้นที่เปิด 3 ด้าน และ ด้วยความที่สินค้ามีจำมาก และ สีสรรหลากหลาย
ทางผู้ออกแบบ จึงจับสีพื้นเป็นสีขาวตัดด้วยลาไม้สีเข้ม เพิ่มความเด่นด้วย
โทนสีส้ม และ สีเขียวเป็นสีตัดเพื่อให้ร้านไม่เรียบจนเกินไป
แต่ให้เปอร์เซ็นการใช้ให้น้อยที่สุด จัดช่องทางการเดินภายในให้สามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกจุด
จึงทำให้การออกแบบ เป็นไปตาม Concept ที่ลูกค้าวางไว้