ออกแบบร้าน มือถือ ตกแต่งร้าน มือถือ ตกแต่งออกแบบร้านมือถือ 100UP

ออกแบบร้าน มือถือ ตกแต่งร้าน มือถือ ตกแต่งออกแบบร้านมือถือ 100UP-1ออกแบบร้าน มือถือ ตกแต่งร้าน มือถือ ตกแต่งออกแบบร้านมือถือ 100UP-2ออกแบบร้าน มือถือ ตกแต่งร้าน มือถือ ตกแต่งออกแบบร้านมือถือ 100UP-3

ออกแบบร้านโทรศัพท์ ตกแต่งร้านโทรศัพท์ ร้าน100UP สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งแนวทางการออกแบบที่ลูกค้าต้องการคือโครงสร้างไม่หนักและให้นำตะแกรงเหล็กฉีกที่อยู่ในกระแส

การแต่งร้านในช่วงนั้น พร้อมจุดแขวนโคมไฟหลอดเอดิสัน ซึ่งนิยมนำมาใช้ในการ ออกแบบตกแต่งร้าน

จาก Concept ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ทางผู้ออกแบบได้จับอารมณ์

ออกแบบร้าน เป็นแนว Street และเพื่อไม่ให้ร้านดูหนักและแข็งจนเกินไปนักจึงได้นำ

ลามิเนตสีขาว ลามิเนตลายไม้ที่มีความดิบ โครงเหล็กพ่นสีดำด้าน ตะแกรงเหล็กฉีก

มาเป็นส่วนประกอบในโครงสร้าง Shelf เพื่อให้ตรงกับโจทย์ที่ได้รับ

และการจัดวาง Layout Plan ที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่ให้สามารถเดินวนได้ทั่วร้าน

จึงทำให้การออกแบบ เป็นไปตาม Concept ที่ลูกค้าวางไว้