ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน Sheangarila-Diamond1

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน ตกแต่งร้าน1ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน ตกแต่งร้าน2ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน ตกแต่งร้าน3ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน ตกแต่งร้าน4

ออกแบบร้านอาหาร ร้านอาหารจีน Sheangarila-Diamond

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน ตกแต่งร้านอาหาร Sheangarila Diamond

พื้นที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 5 แนวทางการ

ออกแบบร้านอาหาร ออกแบบร้านอาหารจีน เนื่องจากทางร้านเป็นร้านที่มีความเก่าแก่ และ เป็นที่นิยมมายาวนาน

จึงง่ายที่จะทำให้ลูกค้าจะรู้จักและเข้าใช้บริการ แนวการออกแบบจึงดึง ความเป็น Chinese style

ของทางร้านมาปรับให้มีความทันสมัย และ ทำให้โดดเด่น เพื่อดึงดูดสายตาของลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมา

และจัดโซนภายในร้านให้มีความคล่องตัวในการให้บริการ

พร้อมพื้นที่โชว์การทำอาหารเพื่อสร้างอรรถรส ในการรับประทานอาหารมากขึ้น

ทั้งการจัดโต๊ะยังรองรับลูกค้าแบบมาเป็นคู่ หรือ ทั้งครอบครัวเพื่อเหมาะกับการให้บริการ

 จึงทำให้ได้รูปแบบ ออกแบบร้านอาหาร ตกแต่งร้านอาหาร ตรงตามแนว Concept

 ที่ทางลูกค้าได้วางไว้และผสมกันได้อย่างลงตัว