ออกแบบร้านอุปกร์ณมือถือ ตกแต่งร้านอุปกรณ์มือถือ Mobile

ออกแบบร้านอุปกร์ณมือถือ ตกแต่งร้านอุปกรณ์มือถือ Mobile2ออกแบบร้านอุปกร์ณมือถือ ตกแต่งร้านอุปกรณ์มือถือ Mobile3ออกแบบร้านอุปกร์ณมือถือ ตกแต่งร้านอุปกรณ์มือถือ Mobile4

ออกแบบร้านอุปกร์ณมือถือ ตกแต่งร้านอุปกรณ์มือถือ Mobile

พื้นที่ 18.00 ตร.ม Concept การออกแบบร้านอุปกรณ์มือถือ 

แนวการออกแบบ Booth ใช้สีพื้นเป็นสีขาว/ลายไม้ และ สีแดงคุมอารมณ์ เพื่อให้ดูโดดเด่น เพราะเป็นร้าน

ขนาดเล็กจึงต้องทำให้เห็นแต่ไกล แนวการออกแบบโมเดิร์น เรียบง่ายเพราะต้องจัดวางสินค้าค่อนข้างเยอะ

การจัดแปลนร้านให้ลูกค้าสามารถเดินเข้า - ออก และ หยิบจับสินค้าได้ง่าย

เพื่อความคล่องตัวในการขาย