ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond2

ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond2.1ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond2.2ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond2.4

ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond2

ออกแบบร้านเพชร ออกแบบร้านเครื่องประดับ  สาขา 2 ขนาดพื้นที่ 4 ตร.ม พื้นที่ เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น 4

แนวการออกแบบร้าน เนื่องจากแนวรูปแบบสินค้าเครื่องประดับ เป็นการแตกแบรนด์มาจากแบรนด์เก่า

โดยรูปแบบสินค้าจะมีความเรียบง่าย และ ทันสมัย จึงทำให้ทางผู้ ออกแบบร้าน 

ออกแบบรูปทางบูธครั้งนี้ให้อิงไปตามรูปแบบและรูปลักษณ์สินค้าที่ ดูทันสมัย

และเรียบง่าย แต่ยังคงความสวยงามของบูธไว้อย่างครบถ้วน