ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1

ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1ตกแต่งร้าน จิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1.1ตกแต่งร้าน จิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1.2

ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ De'Love diamond1

ออกแบบร้านเพชร ออกแบบร้านเครื่องประดับ  ขนาดพื้นที่ 8 ตร.ม พื้นที่ ห้างเซ็นทรัลบางนา ชั้น 2

แนวการออกแบบร้าน เนื่องจากแนวรูปแบบสินค้าเครื่องประดับ เป็นการแตกแบรนด์มาจากแบรนด์เก่า

โดยรูปแบบสินค้าจะมีความเรียบง่าย และ ทันสมัย จึงทำให้ทางผู้ ออกแบบร้าน 

ออกแบบรูปทางบูธครั้งนี้ให้อิงไปตามรูปแบบและรูปลักษณ์สินค้าที่ ดูทันสมัย

และเรียบง่าย แต่ยังคงความสวยงามของบูธไว้อย่างครบถ้วน