ออกแบบร้านจิวเวลรี่ เพชรคุณหลวง

ออกแบบร้านจิวเวลรี่ เพชรคุณหลวง1ออกแบบร้านจิวเวลรี่ เพชรคุณหลวง2

ออกแบบร้านจิวเวลรี่ เพชรคุณหลวง

ออกแบบร้านเพชร ออกแบบร้านเครื่องประดับ  ขนาดพื้นที่ 8 ตร.ม พื้นที่ ห้างเซ็นทรัลบางนา ชั้น 2

แนวการออกแบบร้าน เนื่องจากแบรนด์ร้านมีความเก่าแก่และคลาสสิค ทางลูกค้าอยากให้คง

รูปแบบเอกลักษณ์ ของร้านไว้ ไม่อยากให้ร้านดูโมเดริน์มากไปนัก

จึงทำให้ผู้ออกแบบได้ออกแบบร้านโดยใช้รูปทรงโค้งมนของซุ้มประตูและ

ลายเสาจับมา ปรับให้มีความเรียบง่าย

และใช้โทน สีขาว ครีม เพื่อให้รูปแบบเป้นไปตาม Concept ที่วางไว้