ออกแบบร้านจิวเวลรี่ ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ Masterpiece2

ออกแบบร้านจิวเวลรี่ Masterpiece2.3ออกแบบร้านจิวเวลรี่  Masterpiece2.2ออกแบบร้านจิวเวลรี่  Masterpiece2.2

ออกแบบร้านจิวเวลรี่ ตกแต่งร้านจิวเวลรี่  Masterpiece2

ออกแบบร้านเพชร ออกแบบร้านเครื่องประดับ ตกแต่งร้านเพชร ขนาดพื้นที่ 9 ตร.ม พื้นที่ ห้างพาราไดซ์พาร์ค ชั้น G

เพื่อขยายจุดรองรับลูกค้าที่มากขึ้นของแบบรนด์ร้าน MASTERPIECE ในด้านการ Service ต่างๆ

แนวทางการ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ทางลูกค้าต้องการให้สองคล้องกับอารมณ์ร้านใหญ่

เพื่อให้ทราบถึงความเป็นแบรนด์เดียวกันและง่ายในการตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ

การจัดวางซึ่งพื้นที่เป็นที่เล็กเน้นการโชว์สินค้าทุกด้าน ใช้พื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการให้มากที่สุด 

ทางผู้ ออกแบบร้าน จึงได้ทำการเลือกใช้แนว การออกแบบ เรียบหรูเพื่อให้เข้ากับแนวร้านเก่า 

พร้อมใช้โทนสีเดิมเพื่อให้ไม่หลุด Concept เน้นการจัดวางแบบเต็มพื้นที่ ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง

โชว์ Graphic ให้เด่นชัดเห็นมาแต่ไกล เพื่อให้เข้าใจถึงสินค้าและบริการภายในร้าน

จึงทำให้การ ออกแบบร้านจิวเวลรี่ ตกแต่งร้านจิวเวลรี่ ครั้งนี้มีความลงตัวในด้านการ

ผสมผสานเป็นไป Concept ตามที่ลูกค้าได้วางไว้อย่างครบถ้วน