ออกแบบร้านน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ เครื่องดื่ม Lea one smoothie

ออกแบบร้านน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ เครื่องดื่ม Lea one smoothie1ออกแบบร้านน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ เครื่องดื่ม Lea one smoothie

ออกแบบร้านน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ เครื่องดื่ม Lea one smoothie

พื้นที่ 7.00 ตร.ม Concept การออกแบบร้านน้ำผลไม้ปั่น กาแฟ เครื่องดื่ม

แนวการออกแบบ Booth เน้นโทนสีสดใสเพื่อให้เด่นมองเห็นแต่ไกล โดยใช้โทน สีส้ม / สีเขียว / สีขาว 

เน้นรูปทรงโค้งเพื่อให้เข้ากับรูปทรงผลไม้ และ เพิ่มจุดนั้งรับประทานไว้รองรับลูกค้า

เพื่อให้เป็นไปตาม Concept ที่ได้วางไว้